Kjemi

Det har vært undervist og forsket i kjemi gjennom hele universitetets historie. Fagets viktige posisjon i norsk vitenskap har vært markert med flere nybygg. Flere av universitetets internasjonalt mest kjente forskere har vært kjemikere. Farmasi regnes også som et kjemifag, men har ut fra sin egenart vært et eget institutt ved universitetet siden 1932.

Bildet kan inneholde: smil, erme, kontorutstyr, skap, bildesign.
Publisert 30. mars 2020 15:17

Instrumentet ble innkjøpt av en kommende nobelprisvinner i mellomkrigstiden og modifisert med deler fra Luftwaffe etter krigen. Kjemiker Peter Klæboe gir en detaljert beskrivelse av hvordan instrumentet ble brukt, hvem som brukte det og utviklingen av den vitenskapelige metoden.

Bildet kan inneholde: rektangel, tre, skap, merker i treverket, hyller.
Publisert 10. mars 2016 00:02

Vekten, og kunsten å veie er en forutsetning for sivilisasjonens (og kjemiens) utvikling. Mens det tok svært lang tid å utvikle et brukbart termometer, var  et måleinstrument for masse tidlig på plass. Da som nå var det viktigere å tjene penger enn å ha innsikt. Og vekten var et nødvendig instrument i all handel.

Bildet kan inneholde: produkt, sylinder, gass, maskin, kontorutstyr.
Publisert 22. feb. 2016 16:29

Polarografen ble konstruert av den tsjekkiske professoren i fysikalsk kjemi: Jaroslav Heyrovský (1890-1967). Instrumentet ble brukt i en analysemetode Heyrovský hadde utviklet, som han fikk nobelprisen for i 1959.

Publisert 22. feb. 2016 15:54

Kjemiprofessor Peter Waage (1833-1900) var både samfunnsengasjert og totalavholdsmann. Han ivret for at beskatning på øl skulle baseres på etanolinnholdet, og var rask til å benytte ebullioskopet for å bestemme dette.

Bildet kan inneholde: hode, fotografi, hvit, grønn, organ.
Publisert 3. juni 2014 09:49

Massevirkningsloven er den eneste naturlov som er oppdaget av nordmenn. Den er kjent over hele verden, og er alle norske kjemikeres stolthet.

Bildet kan inneholde: bygning, vindu, hus, anlegg, boligområde.
Publisert 25. okt. 2012 18:40

Med dagens øyne kan vi si at universitetets første campus lå ved Christianias gamle torv. Der reiste universitetet sin første bygning, hvor kjemi- og fysikkundervisningen fant sted.