Informasjons- og kommunikasjons­vitenskap

Den digitale tidsalderen har medført store endringer i dagligliv, forskning, undervisning og formidling ved Universitetet i Oslo. Denne revolusjonen ligger historisk nært i tid. Institutt for informatikk (Ifi) ble etablert i 1977, da deler av Matematisk institutt slo seg sammen med deler av Fysisk institutt. Instituttet var det første som ga undervisning i informatikkemner i Norge. Samarbeid med andre enheter på tvers av fakultetsgrensene står i dag sentralt ved instituttet.

Bildet kan inneholde: panne, briller, smil, øyenbryn, visjon omsorg.
Publisert 9. okt. 2013 12:50

Rolf Nordhagen (1927-2013) var EDB-sjef ved universitetet 1974-1986. Her forteller han hvordan han oppdaget datamaskinenes potensiale som ung kjernefysiker på 1950-tallet.

Publisert 25. okt. 2012 18:40

Langt inn i 60-årene hadde UiO ikke noe felles dataanlegg, og nesten ingen brukte EDB i sitt arbeid. Små enklaver med spesielt interesserte fagfolk i enkelte MN-institutter fulgte selvhjelpsprinsippet.