Geofag

Geofagenes røtter i Norge går tilbake til Bergseminaret på Kongsberg. Samlinger herfra ble overført til det nye norske universitetet, hvor det tidlig ble undervist i geologi. Undervisningen og forskningen ved universitetet har spilt en stor rolle for utviklingen av Norge, blant annet som oljenasjon. Geofag i dag inkluderer også andre fag enn klassisk bergartsgeologi og mineralogi, for eksempel meteorologi, naturgeografi, geofysikk og petroleumsgeologi.

Publisert 15. jan. 2013 11:10

I 1919 foreslo professor i geologi ved Universitetet i Oslo Olaf Holtedahl en norsk tverrfaglig vitenskapelig ekspedisjon til Novaja Semlja.

Publisert 25. okt. 2012 18:39

Geologi for samfunnet ble første gang brukt som slagord for Norges geologiske undersøkelse (NGU) i 1986, men ambisjonene om at kartleggingen skulle styrke både den geologiske forskningen og være nyttig for samfunnet, har sine røtter tilbake til opprettelsen i 1858.