Fysikk

I 1843 fikk universitetet sin første fulle vitenskapelige stilling i fysikk. De siste tiårene av 1800-tallet økte interessen for faget. Den monumentale fysikk- og kjemibygningen på Blindern, innviet 1936, symboliserer den store betydningen faget hadde fått i mellomkrigstidens Norge.

Publisert 25. mars 2019 10:32

I 1815 ble en kondensator kjøpt fra et dødsbo for å brukes i fysikkundervisningen ved det nye, norske universitetet. Den har blitt brukt helt fram til å dag uten å bli verken utslitt, ødelagt eller utdatert. Slå den!

Publisert 22. mars 2019 10:17

Alle studenter måtte følge fysikkundervisningen tidlig på 1800-tallet, men dokka som slo kollbøtte ble ikke bare vist fram for å lette stemningen i auditoriet.

Publisert 23. jan. 2019 00:33

Snakkende gassflammer, gyroskop, sfærometer og magdenburske halvkuler. Dette og mye mer finnes i Det fysiske kabinett. Nå er store deler av den gamle undervisningssamlingen utstilt på Fysisk institutt.  

Publisert 19. mai 2015 11:52

Bibelen og salmeboka var dei vanlegaste bøkene i norske heimar på 1800-talet. Men kva for ei trykksak låg på bronseplassen? Universitetets almanakk.

Publisert 16. okt. 2014 10:35

I 1909 ble Fysisk Selskap opprettet ved vårt universitet. Selskapet eksisterte og hadde virksomhet i perioden 1909-1924. Den håndskrevne møteprotokollen viser bredden i emnene våre fremste fysikere diskuterte.

Publisert 15. jan. 2014 16:11

Helmut Ormestad og Otto Øgrim var fysikere på Universitetet i Oslo, men det var formidling som var deres store lidenskap. Radio og fjernsyn ble en viktig arena. I førti år var Øgrim og Ormestad et begrep. Fysikerne ble universitetets største kjendiser.

Publisert 25. okt. 2012 18:39

Et nos petimus astra - også vi søker stjernene- står det på Observatoriets grunnstein fra 1830.