Engleders botaniske undervisningsplansjer

Dette tyske plansjeverket av botanikerne Franz Engleder og Julius Eichler er fra 1905. Plansjene har vært brukt i undervisningen på Farmasøytisk institutt i mange år. Mange plansjer har blitt borte i årenes løp. Noen av de vi ser her er preget av tidens tann.

 

Tegningene er påvirket av jugendstilen, et stiluttrykk som dominerte den dekorative kunsten rundt 1900. Planter var et favorittmotiv. På plansjene ser vi uttrykk for begge de to hovedretningene innenfor jugendstilen; ett uttrykk basert på bevegelse og asymmetriske linjer og ett preget av stram, stilisert symmetri. Planteformer kunne bidra med begge deler!
Engleders botaniske undervisningsplansjer

Engleders Wandtafeln für den naturkundlichen Unterricht. Pflanzenkunde, Nr. 2, unter Mitwirkung von Prof. J. Eichler (Stuttgardt). Herausgegeben von Fr. Engleder und Prof. J. Eichler, gez. Von C. Dietrich. Verlag von J.F.Schreiber, Esslingen und München.

Spesialtema: Farmasi og droger

 

Av Anne Vaalund
Publisert 30. apr. 2020 15:54 - Sist endret 17. mars 2021 13:09