Basale biofag

Biologi er læren om alt levende. Biofagene fikk stor betydning ved universitetet utover på 1800-tallet. Forskningen og undervisningen dekket sentrale nasjonale behov. Rundt århundreskiftet 1900 var det spesielt mange kvinnelige pionerer innfor fagfeltet. Norges første kvinnelige professor, Kristine Bonnevie, fikk sitt professorat i zoologi i 1912.

Publisert 25. okt. 2012 18:39

Mikroskopet er det sentrale instrumentet ved et biologisk laboratorium, og har vært bestemmende for hva man til enhver tid kan forske på.