Fag - Side 7

Publisert 25. okt. 2012 18:38

Et nytt og moderne universitetsfag ble opprettet da Lorentz Dietrichson i 1875 ble utnevnt til ekstraordinær professor i kunsthistorie. Faget skulle heve folkets kunstsans, virke for håndverkets vekst og støtte kulturinstitusjonene.

Publisert 25. okt. 2012 18:38

Historievitenskapen ga befolkningen ny selvtillit da Norge måtte definere seg selv etter 1814.

Publisert 25. okt. 2012 18:38

Tenk om det fantes et register over alt nordmenn har lagd og hvordan de lagde det. Det er blitt forsøkt.