Fag - Side 5

Publisert 25. okt. 2012 18:42

Juridisk fakultet hadde en liten lærerstab, og professorene påtok seg en rekke andre verv – som del av sitt samfunnsoppdrag.

Publisert 25. okt. 2012 18:42

Psykologisk institutt startet med en bevilgning på 500 kroner. I dag er hundreåringen et aktivt forsknings- og undervisningsmiljø med stor spennvidde - og blikk mot fremtiden.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

Det pedagogiske fagområdet omhandler selve bærebjelken i reproduksjon og utvikling av ethvert samfunn, og pedagogikkfaget – slik det har vokst fram ved Universitetet i Oslo fra 1938 – kan sees som et prisme for kulturelle, sosiale og politiske brytninger i nyere norsk historie.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

12. februar 1954 fattet Det akademiske kollegium et vedtak der instituttet ble født under navnet Institutt for kriminologi og strafferett. Professor i strafferett, Johs. Andenæs, ble instituttets første bestyrer.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

Et medisinsk fakultet ble straks opprettet ved grunnleggelsen av det første norske universitetet. Hva skyldes prioriteringen, når ingen forutsetninger egentlig lå til rette?

Publisert 25. okt. 2012 18:40

Anatomisk institutt er det eldste instituttet i et av våre første fakulteter.

Publisert 25. okt. 2012 18:40

I mellomkrigstida var universitetet sterkt involvert i raseforskning. Rundt 1930 oppstod det en konflikt mellom professor Schreiner og militærlegen Bryn omkring denne forskningen. Konflikten kaster lys over relasjonen mellom norsk og tysk rasevitenskap, rett før nazismens seier i Tyskland. 

Publisert 25. okt. 2012 18:40

Gjennom 1800-tallet ble fokus i botanikkfaget endret fra herdige ripsbusker til kartlegging av den norske floraen og tilbake til nyttevekstene. Straks det ble mer enn én vitenskapsmann var det duket for konflikt.

Publisert 25. okt. 2012 18:40

Matematikkfaget ved UiO på midten av 1900-tallet besto av mye undervisning og mindre forskning. Så reiste de unge og lovende til Paris…

Publisert 25. okt. 2012 18:40

Med dagens øyne kan vi si at universitetets første campus lå ved Christianias gamle torv. Der reiste universitetet sin første bygning, hvor kjemi- og fysikkundervisningen fant sted.