Fag - Side 5

Publisert 9. des. 2012 21:51

Bli med på ekskursjon ledsaget av entusiastisk botanisk poesi!

Publisert 7. des. 2012 13:49

Et ambisiøst prosjekt ble igangsatt ved Institutt for folkelivsgransking på 1960-tallet: Et nasjonalt register med informasjon om gjenstander som var typiske i det norske samfunnet gjennom tidene.

Publisert 25. okt. 2012 18:42

Lucy Smith forteller blant annet om sin egen studietid ved Juridisk fakultet i forbindelse med universitetets 200 års-jubileum. Hun ble fakultetets første kvinnelige professor og universitetets hittil eneste kvinnelige rektor.

Publisert 25. okt. 2012 18:42

Juridisk fakultet hadde en liten lærerstab, og professorene påtok seg en rekke andre verv – som del av sitt samfunnsoppdrag.

Publisert 25. okt. 2012 18:42

Psykologisk institutt startet med en bevilgning på 500 kroner. I dag er hundreåringen et aktivt forsknings- og undervisningsmiljø med stor spennvidde - og blikk mot fremtiden.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

Det pedagogiske fagområdet omhandler selve bærebjelken i reproduksjon og utvikling av ethvert samfunn, og pedagogikkfaget – slik det har vokst fram ved Universitetet i Oslo fra 1938 – kan sees som et prisme for kulturelle, sosiale og politiske brytninger i nyere norsk historie.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

12. februar 1954 fattet Det akademiske kollegium et vedtak der instituttet ble født under navnet Institutt for kriminologi og strafferett. Professor i strafferett, Johs. Andenæs, ble instituttets første bestyrer.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

Et medisinsk fakultet ble straks opprettet ved grunnleggelsen av det første norske universitetet. Hva skyldes prioriteringen, når ingen forutsetninger egentlig lå til rette?

Publisert 25. okt. 2012 18:40

Anatomisk institutt er det eldste instituttet i et av våre første fakulteter.

Publisert 25. okt. 2012 18:40

I mellomkrigstida var universitetet sterkt involvert i raseforskning. Rundt 1930 oppstod det en konflikt mellom professor Schreiner og militærlegen Bryn omkring denne forskningen. Konflikten kaster lys over relasjonen mellom norsk og tysk rasevitenskap, rett før nazismens seier i Tyskland.