Fag - Side 4

Publisert 8. apr. 2013 14:55

På en gammel skole rett bak slottet tok en gruppe unge studenter grep om sosiologi og opprettet et pseudoinstitutt for faget i 1947. De stjal møbler og utstyr fra andre kontorer med stilltiende aksept og kalte seg Sosiologisk kontor.

Publisert 22. mars 2013 21:38

Renoveringen av museet på 1960- og 70-tallet brakte frem fire nye utstillinger. Miljøvern og dyrefortellinger ble en integrert del av det nye museet.

Publisert 22. mars 2013 21:31

Hønsenetting, pappmasje og maling: Innsiden av montrene på Zoologisk museum avslører hvordan museumsnaturen er snekret sammen av universitetsansatte.

Publisert 14. mars 2013 12:06

Fysiologifagets utvikling ved UiO gjennom 40 år viser store endringer. Haakon Breien Benestad gir her en subjektiv beskrivelse av endringene innen forskningsmetoder, hjelpepersonell, dyreforsøk, doktorgrad, undervisning og det organisatoriske.

Publisert 13. mars 2013 14:51

Da faget statsvitenskap ble født i 1947 var foreldrene jurister og historikere. Det nye barnet var svært selvstendig, og i løpet av kort tid ble statsvitenskap en egen forskningsdisiplin. Statsvitenskapen var ikke alene; rundt faget vokste andre samfunnsfag i et forrykende tempo.

Publisert 12. mars 2013 14:58

Ragnar Frisch begynte som sølvsmed, men skapte et universitetsfag gull verdt for politikere som skulle bygge opp igjen et krigsskadd Norge. Sosialøkonomien ble en viktig del av norsk politikk etter andre verdenskrig.

Publisert 6. feb. 2013 10:34

Det teologiske fakultet ved UiO var på 1800-tallet preget av en sterk vilje til å bevise at moderne vitenskap kunne baseres på tro. For å studere teologi var troen en forutsetning.

Publisert 15. jan. 2013 11:10

I 1919 foreslo professor i geologi ved Universitetet i Oslo Olaf Holtedahl en norsk tverrfaglig vitenskapelig ekspedisjon til Novaja Semlja.

Publisert 15. jan. 2013 10:36

I 1914 ble det tatt en hel bildeserie av lokalene til Anatomisk institutt. Her ser vi studenter som dissekerer, kjellerlokalet der de anatomiske preparatene ble oppbevart, preparanter i arbeid og skjeletter på stativ i antropologisk samling.

Publisert 9. des. 2012 21:58

Et stort antall dyr og preparater preget utstillingene da Zoologisk museum på Tøyen ble innviet i 1910. Mange kan vi fremdeles finne igjen i et totalt ombygd museum, andre er forsvunnet for alltid.