Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahre var mest kjent for skipsfart og hvalfangst, men donerte også store beløp til vitenskapens fremme.

Av Kjetil Kvist

Skipsrederen Anders Jahres medisinske pris ble første gang delt ut i 1960, og er fremdeles blant de mest prestisjetunge prisene som har blitt delt ut ved Universitetet i Oslo. I dag deles det ut to priser: En hovedpris på en million kroner og en pris for yngre forskere på 400 000 kroner. Allerede fra 1960 ble det også delt ut en tung gullmedalje sammen med prisen.

Solid fundament

Anders Jahre (1891-1982) var mest kjent for skipsfart og hvalfangst, men han var også en mann som donerte store beløp til kultur og forskning. Universitetet i Oslo var en av de institusjonene han ga penger til. Jahre ble kreert til æresdoktor i 1961 for de mulighetene han gjennom sine donasjoner hadde skapt for vitenskapelig forskning ved Universitetet. Prisen hviler på et solid fundament. I 1953 ga Jahre en million kroner til et fond som Universitetet kalte ”Anders Jahres fond til vitenskapens fremme”, etter hvert har grunnkapitalen i fondet økt til mer enn 66 millioner kroner.

Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty, Kulturhistorisk museum.

Schiøll og Rui

En solid gullmedalje følger med prispengene. Et portrett av Anders Jahre prydet forsiden. Det var skulptøren Nicolai Schiøll (1901-1984) som sto for modellen. Universitetsbygningen ved Karl Johans gate var motiv på baksiden. Den latinske innskriften på baksiden forklarer at medaljen ble gitt for utmerkede fortjenester i vitenskapen, og at den ble delt ut ved Universitetet i Oslo. Det var gravøren Halfdan Rui som var ansvarlig for å lage pregestempler og det var han som hadde utformet Universitetsbygningen og innskriftene. Medaljen ble dessuten preget av Rui fra 1960 til hans død i 1978.

Universitetets største gullmedalje

På 1960-tallet var dette en meget uvanlig medalje. Ingen annen pris ble ledsaget av en så stor gullmedalje. Gullmedaljen til Anders Jahres medisinske pris uttrykker da også den prestisjen som lå i prisen og størrelsen på prispengene. Størrelsen var 45 mm, og den veide godt over 100 gram rent gull. Den aller første medaljen ble levert i mai 1960 og kostet Universitetet 942 kroner. I tillegg kom Ruis arbeidskostnader på 60 kroner og et etui til 25 kroner.

Ettertraktet prismedalje

Universitetet i Oslo har gjennom mange år delt ut prismedaljer, men mange av dem har gått i glemmeboken. Gullmedaljen til Anders Jahres medisinske pris har overlevd, og en grunn til det er nok at prisen fortsatt er ettertraktet.

Av Kjetil Kvist
Publisert 25. okt. 2012 18:57 - Sist endret 16. mars 2021 13:37