Tristan da Cunha 1937-1938

I 1937 gikk en norsk tverrfaglig ekspedisjon i land på Tristan da Cunha, verdens mest isolerte bebodde øy. Dette var den første grundige vitenskapelige undersøkelsen av øygruppa. Flere fagfelt var representert; geologi, zoologi, botanikk, odontologi, medisin og sosiologi.

Fire år tidligere hadde hvalfangstreder Lars Christensen sendt planter fra Tristan-øya Gough til Botanisk museum. Det var hele tre nye arter i denne forsendelsen. Tanken om en universitetsekspedisjon kom til.

Etter lang planlegging dro elleve nordmenn, én engelskmann og én sørafrikaner ut på sitt livs eventyr.