Samlinger

Samlingene vi arbeider med har blitt skapt i forbindelse med forskning, undervisning eller institusjonsbygging. Andre er knyttet opp mot studentgrupper, enkeltpersoner eller dagligliv på UiO. Samlinger er viktige for å forstå universitetet og vitenskapens historie. Informasjon om tingene og menneskene som brukte dem er en stor kunnskapsressurs. 

Her kan du søke i databaser eller lese mer om noen av samlingene.

Les mer om samlingene vi arbeider med

Fotografier

Universitetshistorisk fotobase (UFO) inneholder et stort antall fotografiske
motiver fra Universitetet i Oslos virksomhet.

Odontologi

De odontologiske samlinger (DOS) inneholder over 2000 gjenstander. Her finner du tannlegeredskaper fra 1820-tallet til moderne tid.

Medisin

Samling og enkeltobjekter fra undervisnings- og forskningsvirksomheten i medisinfagene på 1800- og 1900-tallet.

Fysikk

Fysikksamlingen består av instrumenter og gjenstander benyttet til undervisning. Deler av samlingen ble også bruk i forskning og utvikling.  

Kjemi

Kjemi har vært et sentralt fag siden universitetet ble grunnlagt. Samlingen speiler kjemifagets utvikling gjennom mer enn 150 år.

Biologi

Ulike fagretninger innenfor biologifaget har skapt en mangfoldig samling. Her er både vakre gamle mikroskop og nyere instrumenter.

Farmasi

Undervisning og forskning i farmasi krever særegne instrumenter og preparater. Her er pilletrillere, droger og medisinglass.

Astronomi

Samlingen består av arkivalia og gjenstander knyttet til Observatoriet, samt arkiv forbundet med Solobservatoriet på Harestua.

Geofag

Samlingen er relatert til fagområder som naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi.

Antikvarisk møbelsamling

Eldre møbler og inventar er viktige kilder for historisk kunnskap og universitetets identitet. 

Antikvariske bygningsdeler

Bygningsdeler tas vare på for å sikre kildeverdi og mulig gjenbruk eller tilbakeføringer.

Institusjon og studentliv

Gjenstandene forteller om etablering og drift av universitetet - og om studentlivet. 

Historisk bygningsarkiv

Byggesaker, journaler, regnskap og tegninger knyttet til UiOs bygningsarv. Hoveddelen er fra arkivet til arkitekt og bygningsinspektør Holger Sinding-Larsen.

Adresser - jubileet i 1911

Til universitetets hundreårsjubileum sendte institusjoner fra inn- og utland et stort antall vakre håndlagede adresser eller gratulasjoner til jubilanten.

Presseklipp og bibliotek

UiOs samling av eldre presseklipp oppbevares hos MUV. Vi har også en universitets- og vitenskapshistorisk kilde- og boksamling. 

Registre og lenkesamlinger

Studentmatrikkelen 1813-1912

Studentmatrikkelen er en viktig historisk kilde med mye informasjon om studentene ved UiO i perioden 1813-1912. Oversiktene er ennå ikke helt komplette. 

Vitenskapelig ansatte ved UiO

Dette registeret over alle vitenskapelige ansatte ved UiO fra 1813 til 1984 gir en flott mulighet for å se den langsiktige fagutviklingen eller enkeltkarrierene.

Nettblikk: UiO i film, tv og radio

Å samle inn og digitalisere media er et prioritert prosjekt for fremtiden. Foreløpig finner du her mest lenker til radio, tv og film om UiO hos andre institusjoner.

Om samlingsarbeidet

Vi arbeider med samlingene på forskjellige måter. Målet er å bidra til å ivareta dem best mulig. Bærebjelken er et nært samarbeid med de ulike enhetene ved universitetet. Fagmiljøene har spesialkunnskap som er uvurderlig. Det er et mål at vi i fellesskap skal gi samlingene ny aktualitet.