Fotobase

Universitetshistorisk fotobase (UFO) samler, klassifiserer og tilgjengeliggjør fotografiske
 motiver fra Universitetet i Oslos virksomhet. UFO skal sikre at fotografiske samlinger 
bevares.

Fotografiene i basen er et grunnleggende materiale for universitetshistorisk formidling. De er viktige kilder for forskere. Bildene benyttes også til illustrasjoner i artikler og bokverk.

Fotografiene, som i hovedsak er fra 1860 til i dag, gir ny kunnskap når annen dokumentasjon er mangelfull eller har gått tapt. Fotografiene er et viktig kildemateriale for å forstå den mangfoldige virksomheten ved universitetet; vitenskap, undervisning, samfunnsliv, bruk av instrumenter, arbeidsteknikker, bygningsmiljøer, kulturaktiviteter og viktige begivenheter i norsk historie. Motivene har interesse langt utover universitetet. 

Universitetshistorisk fotobase er utviklet av Enhet for digital dokumentasjon (EDD) ved Universitetet i Oslo.

Under oppbygging

Til nå er ca 30 000 foto digitalisert. Antallet klassifiserte motiv er langt mindre, men dette arbeidet pågår kontinuerlig. Universitetshistorisk fotobase er ikke et ferdig produkt, men en database under utvikling. Vi vet at det vil forekomme feil i opplysningene vi har om bildene. Det er verdifullt om du gir beskjed hvis du finner feil.

Ta kontakt!

Mange av fotobasens beste motiver har vi lånt fra privatpersoner. Originalfotografiene returneres straks de er digitalisert. Ta gjerne kontakt dersom du har materiale som kan være interessant for oss.

 

Søk i Universitetshistorisk fotobase

Av Anne Vaalund
Publisert 11. des. 2012 15:47 - Sist endret 17. sep. 2013 12:35