Alle tidligere utstillinger

Utstillingene er produsert i perioden 2003-2019. Flere er laget i samarbeid med enheter ved UiO eller med institusjoner utenfor universitetet.

Instrumenter og informanter, 2016.

Pay Attention!

02.04.2019-16.05.2019

Frederikke, Blindern

Masterstudentene i museologi transformerte hovedkantinen Frederikke på Blindern til utstillingslokale som del av kurset Utstillingsproduksjon - teori og praksis. Studentene laget hver sin delutstilling som utforsket forskjellige sider ved studier og studentliv.

 

Ikke bare baller

10.09.2017-10.01.2018

Vindusutstilling i Kristian Ottosens hus, Blindern

Idrett har preget studentlivet gjennom mer enn 200 år. Utstillingen viste foto fra idrettsaktiviteter, fra 1880-tallets fektere til 1980-tallets kvinnelige norgesmestere i judo.

 

Hermelin og torskerogn

01.09.2016-10.11.2018

Utendørsutstilling ved Kristian Ottosens hus, Blindern

 

Universitetsarkitektene

01.12.2015-20.12.2018

Utstilling i Kristian Ottosens hus, Blindern

Hvem har egentlig tegnet UiOs bygninger? "Universitetsarkitektene" markerte 200-årsjubileet for byggevirksomheten ved universitetet, fra det midlertidige Observatoriet ved Akershus festning (1815) fram til 2000-tallet. Modeller, foto, tegninger, bygningselementer og møbler viste bredde og utvikling.

 

Professor Bonnevies arkiv

23.05.2018-16.12.2018

Utstilling i Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern

«Professor Bonnevies arkiv» viser kildemateriale etter Bonnevies forskning på fingeravtrykk, genetikk, rase og intelligens. Andre kilder forteller om hennes forhold til mellomkrigstidens rasehygiene. Kildene vitner om hvordan forskningen ble påvirket av raseideer og hvordan vitenskapelige raseideer påvirket samfunnet.

 

Universitetet - helt på jordet

15.11.2016 - 25.05.2017

Vindusutstilling i MUVs lokaler i Kristian Ottosens hus, Blindern

Anleggsmaskiner rullet inn over det frodige jordbrukslandet på Øvre Blindern tidlig på 1960-tallet. Universitetsutbyggingen på Øvre Blindern var det største norske sivile byggeprosjektet i offentlig regi noensinne. Realistene hadde holdt til på Nedre Blindern siden 1930-årene, og fulgte utbyggingen «oppå jordet». Fotografene deres filmet, og et halvt århundre senere snurret vi filmene i vinduet.

 

Lytte Lese Øve Prøve

30.06.2016 - 10.11.2016

Vindusutstilling i MUVs lokaler i Kristian Ottosens hus, Blindern

Studenter skal få en god utdannelse. Dette har alltid vært universitetets viktigste samfunnsoppdrag. Ny innsikt og kunnskap skal fylle hodene. Studenthjernens anatomi er lik nå som for 100 år siden. Men omgivelsene for læringen har endret seg mye.  I anledning Arbeids- og læringsmiljøåret 2016 viser vi noen glimt inn i gårsdagens læringsmiljøer ved Universitetet i Oslo.

 

Instrumenter og informanter

02.03.2016-16.06.2016

Vindusutstilling i MUVs lokaler i Kristian Ottosens hus, Blindern

MUV samarbeider med Institutt for biovitenskap og Kjemisk institutt om å samle og dokumentere historiske gjenstander. Fagkompetansen på instituttene er uvurderlig. En rekke informanter hjelper oss med utvalget og de deler sin kunnskap slik at den kan sikres sammen med hvert enkelt objekt. I møtet mellom informanter, instrumenter og museum kommer nye historier til overflaten om forskere, fagmiljø, undervisning, vitenskapelige gjennombrudd - og hverdager.

 

Blikk på Blindern. Fotoutstilling

19.11.2014-18.05.2016

Utenfor MUVs lokaler i Kristian Ottosens hus, Blindern

Arkitekturen på Blindern har nøye planlagte detaljer av beste kvalitet. I hverdagen, derimot, legger vi ikke alltid merke til dem. Fotoutstillingen viser detaljer fra Blinderns interiører så alle som ferdes på Blindern til daglig minnes på hvor fint det er her.

 

Observatoriet - huset som fant Norge

01.09.2015-10.01.2016

Vindusutstilling i Kristian Ottosens hus, Blindern

Utstilling med illustrasjoner av tegneseriekollektivet Dongery, i forbindelse med lansering av barneboka med samme navn.

 

Freda historie i veggane. Vindaugsutstilling om Historisk museum

I MUVs lokale i Kristian Ottosens hus, Blindern

20.03.2015-1.2.2016

Fjernt frå Blinderns modernistiske arkitektur finst ein verd av gylne drakar, kloke ugler og gnistrande lysekroner. Historisk museum på Tullinløkka er ein av UiOs vakraste bygningar. Bygningen vart freda 1. desember 2014.

 

Med kniven på strupen. En utstilling om universitetets kirurgiske instrumentsamling

23.06.2014-20.03.2015

Ved og i MUVs lokaler i Kristian Ottosens hus, Blindern

Instrumentene ble brukt i medisinundervisningen på universitetet for nesten 200 år siden. MUV forvalter samlingen med undervisningsmodeller og kirurgiske instrumenter.

Se bildevisning fra instrumentsamlingen

 

Nytelse og nytte. Hvorfor en botanisk hage i 1814?

04.09.2014-31.10.2014

Utenfor MUVs lokaler i Kristian Ottosens hus, Blindern

Norge trengte mer mat, et blomstrende næringsliv, leger og medisiner. Botanisk hage skulle ta saken! Mellom levende rabarbra, humle og poteter fortelles historien om Botanisk hages rolle i norsk næringsutvikling på 1800-tallet.

Les mer:

Artikkel: Botanisk hage for Norges Vel

Artikkel: Med en stab av prestefruer

 

Fysikk på roterommet - Øgrim og Ormestad 100 år

22.11.2013-20.02.2014

Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern

Helmut Ormestad og Otto Øgrim var fysikere på Universitetet i Oslo, men det var formidling som var deres store lidenskap. Radio og fjernsyn ble en viktig arena. I førti år var Øgrim og Ormestad et begrep. Fysikerne ble universitetets største kjendiser.

Les mer her!

Utstillingen var et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket, Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet og MUV

 

Kunnskapsbanken. Universitetsbiblioteket og forskningen i 200 år

11.11.2011-08.02.2012

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

Utstillingen tok utgangspunkt i utvalgte forskere ved Universitetet i Oslo. Deres vitenskapelige publikasjoner er koblet opp mot universitetsbygningene som bærer deres navn. Vi ble også kjent med Univertsitetsbibliotekets rolle gjennom to århundrer, de forskjellige biblioteksbygningene og hvordan teknologi har endret biblioteket som kunnskapsbank.

Svein A. Engelstad og Signe Marie Brandsæter ved Universitetsbiblioteket var faglig ansvarlige for utstillingen, som ble laget i samarbeid med MUV.

 

Byen og Blindern

16.09.2011-12.02.2012

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

To saler i Nasjonalmuseet var satt av til formidling av universitetets bygningshistorie, med vekt på to tema: Universitetets påvirkning på byplanen og arkitekturen på Blindern. Samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalmuseet og Universitetet i Oslo, representert av Teknisk avdeling og MUV. Kurator: Bjørn V. Johansen, MUV. Museet deltok også i redaksjonen og bidro med to fagartikler til utstillingens katalog. Det meste av fotomaterialet i utstillingen og relaterte trykksaker ble levert av MUV.

Les mer her!

 

Reale damer! Kvinnelige pionerer i realfagene

08.03.-01.05.2011

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

Utstillingen presenterte historiene til de første kvinnelige realistene som var ansatt ved universitetet. Den fokuserte også på verden rundt de reale damene. Hvordan så samfunnet på kvinnelige forskere, og hvorfor valgte så mange realfag? Samarbeidsprosjekt mellom Universitetsbiblioteket og MUV. Prosjektleder: Anne-Mette Vibe.

Les mer her!

 

Adresse Kristiania

03.12.2010-25.02.2011

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

Utstilling om feiringen av universitetets hundreårsjubileum i 1911. Hva stod på programmet? Hvem ble invitert? Hvordan ønsket institusjonen å fremstå for utenlandske gjester? Fokus var også på adressetradisjonen som fremdeles stod sterkt i 1911. Disse offisielle gratulasjonene var kunstferdig utformet og ble overrakt under en egen seremoni med kongeparet til stede. Etter å ha vært pakket bort i nesten hundre år ble et stort antall adresser vist i utstillingen. ”Adresse Kristiania” markerte startskuddet for UiOs tohundreårsjubileum.

Les mer her!

 

Høna eller egget? Zoologisk museum 100 år

24.11.2010-30.06.2012

Tøyen hovedgård, Botanisk hage

På et gammelt fotografi, fra den gang Zoologisk museum lå i universitetsanlegget på Karl Johans gate, ser vi et høneskjelett. Hun står på sokkel av mahogny, med hodet beskjedent på skakke. Høneskjelettet var også med i 1910, da de zoologiske utstillingene åpnet i en ny og moderne museumsbygning på Tøyen.

Utstillingen var et samarbeid mellom Naturhistorisk museum og MUV.

 

Universitet i svart/hvitt

08.10.-12.12.10

Historisk museum, Sentrum

Videreføring av sommerutstillingen i Tøyen hovedgård, men med nye motiver. Fra studentrevy i 1909  til Einstein på 20-tallet og Blindern på 60-tallet. Andre fotografier var relatert til virksomheten ved Kulturhistorisk museum gjennom tidene: Arkeologiske utgravinger, antropologisk feltarbeid og banebrytende museumsformidling for barn og unge. Tospråklig.

 

Universitetsliv. Historier i svart/hvitt

07.07-15.09.2010

Tøyen hovedgård

Sommerutstilling med fokus på fotografiet som kunnskapsbærer. Eksempler fra UiO i perioden 1860-1990. Tospråklig, med tanke på turister som en hovedmålgruppe.

 

På vei. Fotografier fra Universitetshistorisk fotobase

20.11.2009-4.1.2010

Kunstpassasjen, Jernbanetorget t-banestasjon

Vi markerte slutten av Kulturminneåret 2009 med 40 meter utvalgte hverdagsfotografier fra Universitetet i Oslo. Mannlige studenter i alvekostyme. Dinosaur. Potetopptak i Botanisk hage. Argentinsk tango en sommerkveld. Vestlandsturné, kattehjerner eller fotballkamp på Universitetsplassen… Motivene var hentet fra årene mellom 1896 og 1973.

 

Studenten og forskeren

26.09.2008-10.1.2009

Domus Bibliotheca, Sentrum

Fotoutstillingen viste fotografiske glimt fra universitetet gjennom 120 år.

Arkeologiske utgravinger, livet på lesesalen, studentidrett og forskermøter var noen av de mange motivene.

 

Inn til beinet

Kulturnatt, 26.9.2008

Aulatrappen, Sentrum

Universitetshistorisk utstilling med utgangspunkt i de gamle skjelettsamlingene ved Biologisk institutt.

 

100 m: Fotografiske øyeblikk fra Universitetet i Oslo

02.09.2008

Frederikkeplassen, Blindern

Ny versjon - ny dokumentasjon. 100 meterstore fotografier fra Universitetshistorisk fotobase (UFO)

 

På nett med universitetet

Kulturnatt, 07.09.2007

Aulatrappen, Sentrum

Presentasjon av MUVs første nettutstilling med tema Urbygningen100 m: Fotografiske øyeblikk fra Universitetet i Oslo

03.09.2007

Frederikkeplassen, Blindern

Kulturnatt, 07.09.2007.

Universitetsplassen, Sentrum

Ny versjon. 100 meterstore fotografier fra Universitetshistorisk fotobase (UFO)

 

Universitetets skjulte skatter

Kulturnatt, 07.09.2007

Aulatrappen, SentrumFeiring av Farmasi

08.06.-10.06.2007

Farmasibygningen, Blindern

Gjenstandsutstilling i anledning Farmasøytisk institutts 75-årsjubileumUt av skapet. Gjenstander fra universitetets fjerne og nære fortid

13.10.-24.11.2006

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

 

80 m: Flere fotografiske øyeblikk fra Universitetet i Oslo
30.8.-01.09.2006

Frederikkeplassen, Blindern

15.-16.09.2006

Universitetsplassen, Sentrum

 

60 m: Fotografiske øyeblikk fra Universitetet i Oslo

01.-02.9.2005

Frederikkeplassen, Blindern

09.-10.09.2005

Universitetsplassen, SentrumFram i lyset. Verk fra UiOs kunstsamling

27.09.-18.11.2005

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

Samarbeidsprosjekt med Kunstsamlingen ved Universitetet i Oslo

 

Studenter i Christiania 1813-1905

12.05.- 10.09.2005

Oslo Bymuseum, Frogner

Samarbeidsprosjekt med Forum for universitetshistorie

 

Juristene og deres rolle i unionsoppløsningen 1905

01.06.-15.10.2005

Domus Bibliotheca, Sentrum

Samarbeidsprosjekt med Juridisk fakultetsbibliotek, Fellesbiblioteket, Universitetet i OsloNorge i verden 1905

31.01.-01.04.2005

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

Samarbeidsprosjekt med Styringsgruppen for 2005, Universitetet i Oslo

 

Urbygningen - fra forfall til fordums glans

10.12.2004-21.01.2005

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, BlindernAkademias håpefulle. Gamle og nye fotografier fra studentlivet ved Universitetet i Oslo

01.10. - 05.11.2004

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

 

Til universets stjerner og Jordens indre – Christopher Hansteen, Observatoriet og Sibir-ekspedisjone

05.03 – 16.04.2004

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

Ansvarlig: John Peter Collett, Forum for universitetshistorie


Abels kjøkken

12.12.2003-12.11.2004

Niels Henrik Abels hus, Blindern

Fra Matematisk institutts historie

Ansvarlige: HumPro-studenter etter oppdrag fra MUV

 

Eit litet ord gjer stundom store verk.

12.12.2003-23.09.2004

Niels Treschows hus, Blindern
Ansvarlig: HumPro-studenter etter oppdrag fra MUV

Fra samlingene ved leksikografi og navnegranskning, Inst. for nordistikk og litteraturvitenskap.

 

Tilbakeblikk - fotografier fra universitetets historie

07.11.2003–16.1.2004

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern


Ansvarlig: Anne Vaalund, Universitetshistorisk fotobase (UFO) i samarbeid med MUV

 

Fødselshjelp – å redde mor og barn. Utvikling av fødselshjelp vist gjennom instrumenter, bøker og bilder

26.09.– 31.10.2003

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern
Ansvarlig: Øivind Larsen, Medisinsk antropologi og internasjonal helse, i samarbeid med MUV

 

Også vi søker stjernene – Observatoriet 170 år

23.09.2003-20.08.2004

Observatoriet, Sentrum

Koordinator: Jarle Engen. Forum for universitetshistorie, i samarbeid med MUVUniversitetet og kunsten. Utvalg fra universitetets kunstsamling

19.06–19.09.2003

Galleri Sverdrup, Georg Sverdrups hus, Blindern

Ansvarlig: Øivind Storm Bjerke, IAKK., i samarbeid med Teknisk avdeling og MUV

 

Publisert 9. des. 2012 22:33 - Sist endret 29. okt. 2019 17:02