Tidligere skiftende utstillinger

Siden 2003 har MUV produsert en rekke skiftende utstillinger over varierte tema. Mange av dem har vært vist i Galleri Sverdrup på Blindern, andre i universitetets øvrige bygninger over hele Oslo. MUV har hatt stor suksess med utendørs utstillinger på Blindern og i sentrum.

Utstillingene er produsert i perioden 2003-2017. Flere er laget i samarbeid med enheter ved UiO eller med institusjoner utenfor universitetet.

Dagliglivet var tema for Kulturminneåret 2009. MUVs bidrag var en utstilling av fotografier fra hverdagen ved Universitetet i Oslo. 29 motiver viste det store mangfoldet ved universitetet gjennom tidene.

I løpet av den første fireårsperioden produserte MUV en rekke utstillinger. Bildevisningen gir glimt også fra ulike aktiviteter som museet arrangerte i perioden.

Høsten 2006 arrangerte MUV utstillingen "Ut av skapet!" En stor mengde gjenstander, fra egyptisk papyrus til universitetets første Mac, ble vist i Galleri Sverdrup på Blindern.