Universitetsarkitektene

Universitetsbygninger har mange spesialfunksjoner. Laboratorier. Lesesaler. Auditorier. Festsaler. Møterom. Museumsrom. Klinikker. Kantiner. Gymnastikksaler. Bibliotek. Og samlingsmagasin. Behovene har vært mange og er i stadig endring.

arkitekten Leif Olav Moen på Blindern. Foto: Bjørn Fjørtoft. Aftenposten, Scanpix.

 

Universitetshusene har viktig symbolverdi. Bygningene våre gir identitet og forteller historier om det moderne Norge. I dag er mange fredet eller vernet for å bevares for nye generasjoner.

I 200 år har landets fremste arkitekter tegnet for universitetet. Hvem var de?

Utstillingen står ved MUVs lokaler i 1. etasje i Kristian Ottosens hus, i fellesarealet ved bokhandel og apotek. NB! Høsten 2018 vil utstillingen til tider være utilgjengelig på grunn av byggearbeider.

Av Bjørn Vidar Johansen
Publisert 24. mai 2016 09:44 - Sist endret 23. okt. 2018 22:18