Tørre og potente: 1800-tallets drogesamlinger

Vi stiller ut UiOs to eldste drogesamlinger i vestibylen ved siden av Vitusapotek. Du vet ikke hva en droge er? Kom og se!

Farmakologi er læren om legemidlenes virkning på kroppen. Dette er sentrale kunnskaper for en lege. Farmakologi har vært del av Universitetets medisinstudium helt fra starten i 1814. Læremidlene var droger – råstoff fra plante- og dyreriket som brukes til fremstilling av medisin.

Universitetets eldste drogesamling

Frederik Holst var professor i medisin fra 1824 til 1864. Han bygde opp universitetets første drogesamling. Det ble upraktisk å måtte låne droger fra Løveapoteket hver gang han skulle ha forelesninger i farmakologi. I årenes løp vokste samlingen fra en liten undervisningssamling til en stor vitenskapelig samling med over 3000 droger og kjemikalier: Museum pharmacologicum.

Frem fra glemselen

MUV har et pågående prosjekt på Farmasøytisk institutt for å kartlegge og bevare den materielle arven. Vi har lært om drogesamlingenes sentrale plass i undervisningen gjennom universitetets historie. Tidlig på våren 2019 fikk vi en henvendelse fra Avdeling for farmakologi ved Institutt for klinisk medisin som også hadde noen gamle drogesamlinger. Droger er forgjengelige, og medisinfaget har forgreinet seg. Begge fagmiljøene satt på deler av Holsts gamle drogesamling. Sammen med Farmasøytisk institutt har vi sortert sammen de drøyt 350 resterende drogene. I tillegg stiller vi ut universitetets nest eldste drogesamling. Den ble bygget opp av professor Lochmann i 1870–1880-årene. Utstillingen er bare starten på arbeidet med dette nyoppdagede og spennende vitenskapshistorisk forskningsmateriale.

Tverrfaglighet

Disse gamle drogene er del av en historie om tverrfaglighet. Botanikere, kjemikere, fysikere og medisinere underviste alle framtidens leger og farmasøyter. Ekstra spennende er det å følge historien til farmasøytene, som fulgte undervisning i alle disse fagene her ved universitetet, og som ble eksaminert her, men som ikke fikk være studenter før de fikk sitt eget institutt i 1932.

Catalogus Musei pharmacologici

Da Holst gikk av med pensjon i 1864 katalogførte han hele samlingen, fordelt på 18 kategorier. Katalogen har nå kommet fram fra glemselen. Denne unike kilden gir ny viten om medisinfagets historie ved universitetet. Vi får her et unikt innblikk i drogesamlingenes plass i undervisning og forskning.

Les Holsts håndskrevne katalog her

Emneord: Vitenskapshistorie, Universitetshistorie, Drogesamling
Publisert 9. sep. 2019 11:57 - Sist endret 30. mars 2022 14:02