Førsteklasses: Studenthverdag på Farmasøytisk institutt

«Omgivelsene både ute og inne er usedvanlig vakre og alt utstyr førsteklasses. Bare det å høre hjemme på et slikt universitet er en kilde til glede og arbeidslyst. Å ferdes på Blindern er en fornøielse

Bildet kan inneholde: fotografi, trykk på, stående, svart og hvit, kjøkken.

Farmasistudenten Alette, fotografert på instituttet i 1942. Ukjent fotograf/MUV.

 

Sitatet er hentet fra student Edith Macks dagbok, 1941.

Farmasibygningen sto ferdig i 1932 i all sin funksjonalistiske prakt. Det var universitetets første bygg på Blindern, og huset det nyopprettede Farmasøytisk institutt. En ny dag startet for farmasifaget. I hundre år hadde farmasøyter fått deler av utdannelsen sin ved universitetet, men det var først nå de fikk status som studenter. Faget var sterkt sammenvevd med medisin, botanikk, kjemi og fysikk. På 1900-tallet var koplingen til kjemi kanskje den viktigste.

Kan det være denne loddsatsen vi ser på fotografiet? Foto: Helge Brekke/MUV

Her ser vi dagliglivet ved studentlaboratoriene da instituttet var nytt. Det utstilte lab-utstyret er del av en nyopprettet museumssamling ved Farmasøytisk institutt.

I 2024 skal instituttet videre til det store Livsvitenskapsbygget på Gaustad. Mye blir nytt, men tverrfagligheten består.

Kom og se den nye vindusutstillingen i MUVs lokaler, mot Villa Eika

 

Museumssamlingen ved Farmasøytisk institutt er søkbar i Universitetshistorisk gjenstandsbase.

Publisert 9. sep. 2019 12:37 - Sist endret 27. mars 2021 16:14