FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser

Utstillingen er laget av Teknisk Museum med MUV som samarbeidspartner. Den vises på Teknisk Museum.

FOLK utforsker samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur og peker på de store konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt og fortsatt har for samfunn og enkeltmennesker. 

Tegning: Halfdan Bryn, Über die Augentypen in Norwegen (1927)

 

"FOLK" er basert på forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing ved Norsk Teknisk Museum. MUVs førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad leder forskningsprosjektet og er kurator for utstillingen.

 

For mer informasjon, besøk Teknisk Museums nettsider: https://tekniskmuseum.no

 

 

Publisert 23. mai 2018 13:45 - Sist endret 23. mai 2018 13:45