Kommende utstillinger

"Det Physiske Kabinet": Fysikkbygningen på Blindern, fotografert i 1935. Ukjent fotograf.

 

Det Physiske Kabinet

Utstillingen gir glimt fra undervisning og forskning i fysikkfaget på 18- og 1900-tallet. Plasseringen i Fysikk-bygningens læringssenter knytter fortidens studenter og forskere opp mot virksomheten ved dagens UiO.

"Det Physiske Kabinet" viser at tidligere tiders kunnskap har stor verdi og kan få ny relevans. Som en videreføring av prosjektet planlegges det mindre utstillinger og fotogallerier i bygningen. Ta kunnskapen i bruk!

"Det Physiske Kabinet" lages i samarbeid med Fysisk institutt og Det matematisk-natur-vitenskapelige fakultet.

Vises i Fysikkbygningen på Blindern, læringssenteret i vestfløyen. Hovedutstillingen åpner i høstsemesteret 2018.

 

Publisert 19. feb. 2018 15:00 - Sist endret 23. mai 2018 13:51