Professor Bonnevies arkiv

Kristine Bonnevie var professor ved Universitetet i Oslo fra 1912 og leder for Institutt for arvelighetsforskning fra 1916. Hun var en pioner i norsk arvelighetsforskning. Bonnevie bidro i den internasjonale forskningsfronten da genetikken vokste fram som en egen vitenskap etter 1900.

Bonnevie forsket på fingeravtrykkene til en- og toeggede tvillinger. I arkivet hennes ligger foto og fingeravtrykk av disse danske tvillingene.

 

Mye som vi nå gjenkjenner som rasisme ble ansett som vitenskapelige sannheter på begynnelsen av 1900-tallet. Mennesker ble sortert i primitive og høytstående raser. Vitenskapsfolk gikk inn for å forbedre rasen ved å hindre at antatt lavtstående individer fikk barn. Kristine Bonnevie forfektet ingen raselære. Men raseideer preget det internasjonale genetiske fagmiljøet hun tilhørte.

Kildene forteller

«Professor Bonnevies arkiv» viser kildemateriale etter Bonnevies forskning på fingeravtrykk, genetikk, rase og intelligens. Andre kilder forteller om hennes forhold til mellomkrigstidens rasehygiene. Kildene vitner om hvordan forskningen ble påvirket av raseideer og hvordan vitenskapelige raseideer påvirket samfunnet.

Ingen moralsk dom

Målet med utstillingen er ikke å felle en moralsk dom over fortiden. Målet er å invitere til refleksjon over hvordan vitenskapen var - og alltid er - innvevd i komplekse relasjoner til samfunnet. 

 

Faglig ansvarlig for utstillingen er førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad. Utstillingen er laget i samarbeid med Realfagsbiblioteket ved UiO. "Professor Bonnevies arkiv" er knyttet opp mot utstillingen "FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser" som vises på Teknisk museum.

 

 

 

Publisert 24. apr. 2018 12:58 - Sist endret 25. mars 2019 14:05