Ansatte

Bjørn Vidar Johansen, kunsthistoriker, museumsleder

Telefon: +47 22857945 / 93495303, E-post: b.v.johansen@muv.uio.no

Jon Røyne Kyllingstad, Førsteamanuensis, historiker

Telefon: +47 22850629 / 48228253, E-post: j.r.kyllingstad@muv.uio.no

Anne Vaalund, historiker

Universitetshistorisk fotobase (UFO), samlingsansvarlig, webredaktør, universitetshistorisk rådgivning.

Telefon: +47 22844247 / 93616405, E-post: anne.vaalund@muv.uio.no

Thorleif Aass Kristiansen, idehistoriker

Fagansvarlig for registrerings- og utstillingsprosjekt på Fysisk institutt.

Telefon: +47 22844318, E-post: t.a.kristiansen@muv.uio.no

Asbjørn Johnsen, museumsmedarbeider

Gjenstandsbevaringsprosjekt på farmasi, utstillingsprosjekt på Fysisk institutt

Telefon: 90170447, E-post: asbjorn.johnsen@muv.uio.no

Helge Brekke, museumsmedarbeider

Gjenstandsfotografering ved pågående gjenstandsregistreringsprosjekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 25. okt. 2012 18:52 - Sist endret 16. jan. 2018 12:52