Tildeling fra Norges forskningsråd

Prosjektet Historicizing Intelligence: Tests, metrics and the shaping of contemporary society, ledet av MUVs Jon Røyne Kyllingstad, har blitt tildelt 12 millioner kroner.

Bildet kan inneholde: klær, leppe, kinn, frisyre, hud.
Førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad. Foto: UiO.
​​​​​​

Norges forskningsråd (NFR) behandlet 1694 søknader om midler til forskerprosjekter til fristen 25. mai 2020. Mot slutten av desember ble det kunngjort at Historicizing Intelligence var blandt de 199 søknadene som fikk tilslag. Det fikk tildeling under programmet SAMKUL.

Også tilslag for et annet museumsprosjekt ved Kulturhistorisk museum

Også et annet prosjekter som sorterer under Kulturhistorisk museum fikk tildeling. Virtual Reconstruction, Interpretation and Preservation of the Textile Artifacts from the Oseberg Find, fikk samme sum under programmet Banebrytende forskning (FRIPRO). Vi gratulerer!

Samlinger kan gi ny forskning

Utgangspunktet for prosjektet Historicizing Intelligence var en henvendelse til MUV fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet vedrørende videre skjebne til innholdet i ett av fakultetets lagerrom. Det inneholdt bl.a. arkivalia og materiale knyttet opp mot intelligenstesting. Dette er et godt eksempel på hvordan arkiver og samlinger kan bli utgangspunkt for ny forskning. 

Les mer på prosjektets nettside.

 

Publisert 12. jan. 2021 09:17 - Sist endret 14. jan. 2021 15:30