Stortingsrepresentanters yrke 1814-1945

Tall i prosent. Ved første gangs valg.

Yrke

1814-1883

1884-1913

1914-1945

Akademiker

40

23

29

Næringsdrivende

21

18

14

Funksjonærer (lærer)

11(5)

15(7)

15(6)

Gårdbruker

25

34

28

Håndverker/arbeider

2

8

9

Annen/ingen opplysning

1

2

5

Til sammen

100

100

100

N

1986

997

865

Akademikere er medregnet offiserer.

Stortingsrepresentanter 1814-1945. Fedres yrke.

Tall i prosent

Yrke

1814-1883

1884-1913

1914-1945

Akademiker

28

10

14

Næringsdrivende

19

13

12

Funksjonær (lærer)

12 (3)

12 (3)

10 (4)

Gårdbruker

29

48

45

Håndverker/arbeider

6

15

18

Annen/ingenoppl.

8

1

1

Tilsammen

102

99

100

N

1986

997

865

Akademikere er medregnet offiserer.

Kilder

Aubert, Vilhelm et al 1961/62: "The Professions in Norwegian Social Structure 1720-1955." Institute for Social research, upublisert manus. table 149.

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub

Publisert 18. des. 2012 14:37 - Sist endret 18. des. 2012 14:37