Stortingsrepresentantenes sosiale fordeling 1815-1885

 Oppgitt i prosent.

 

År

Embetsmenn

Frie yrker

Bønder, lensmenn, lærere

Andre

Antall stortingsmenn = N

1815

46

2

36

16

87

1818

54

6

23

17

78

1821

42

-

32

26

77

1824

46

3

31

20

77

1827

51

3

25

21

79

1830

48

5

25

22

81

1833

34

3

47

16

95

1836

38

3

45

14

96

1839

46

4

35

15

99

1842

41

4

43

12

100

1845

43

1

41

15

102

1848

43

5

37

15

105

1851

26

3

41

30

106

1854

38

8

41

13

107

1857

35

6

38

21

111

1859

28

10

40

22

117

1862

33

5

43

19

111

1865

32

7

47

14

111

1868

27

5

50

18

111

1870

23

5

56

16

111

1873

29

6

45

20

111

1876

27

5

47

21

111

1879

25

8

47

20

114

1882

25

10

46

19

114

1885

24

11

45

20

114

Kategorien ”andre” består hovedsakelig av næringsdrivende, samt enkelte funksjonærer, i byene.

Kilder

Kaartvedt, Alf 1964: Det norske Storting gjennom 150 år. Bind 1. Fra Riksforsamlingen til 1869, Oslo: 148. 

Danielsen Helge 1964: Lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo fra 1814 til i dag, Oslo: s83

Begge kilder er bearbeidet.

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

 

 

Publisert 18. des. 2012 14:25 - Sist endret 18. des. 2012 14:57