Sosial rekruttering for universitetskandidater etter fag 1870-1950-årene, fars yrke

Tall oppgitt i prosent.

"Offiserer" er slått sammen med "akademikere" selv om de ikke er universitetsutdannet.

"Næringsdrivende" omfatter mest grosserer, kjøpmenn, bankfolk, industridrivende. Også bestyrere er tatt med.

"Funksjonærer" er private funksjonærer og offentlige tjenestemenn (ikke embetsmenn). 

Medisin

Fars yrke

1870-89

1890-09

1910-29

1930-39

1940-51

1958-59

Lege,tannlege

15

9

15

9

10

1

Andre akademikere

31

23

22

17

22

40

Næringsdrivende

27

26

22

23

20

9

Funksjonærer

13

20

19

24

25

24

Gårdbrukere

6

13

12

12

7

7

Håndverkere

8

6

6

8

7

7

Arbeidere

-

2

1

4

3

7

Ingen opplysninger

-

1

3

3

6

5

 

100

100

100

100

100

100

N

(458)

(890)

(1058)

(942)

(1405)

(176)

(1958-59 gjelder nye studenter)

Filologi

Fars yrke

1870-89

1890-09

1910-19

1920-29

1930-39

1940-49

1950-55

Lektor/universitetsl.

9

13

12

11

9

8

8

Andre akademikere

28

28

24

14

16

13

14

Næringsdrivende

17

18

14

17

16

13

8

Funksjonær

24

21

23

31

29

35

34

Gårdbruker

8

11

18

16

14

12

14

Håndverker

11

8

5

6

8

8

6

Arbeider

2

1

3

3

5

8

7

Ingen opplysninger

1

-

1

2

3

8

9

 

100

100

100

100

100

100

100

N

(159)

(211)

(149)

(270)

(526)

(721)

(344)

Realfag

Fars yrke

1870-89

1890-09

1910-19

1920-29

1930-39

1940-49

1950-55

Lektor/universitetsl.

10

7

13

18

6

8

6

Andre akademikere

24

18

14

6

13

15

12

Næringsdrivende

17

15

24

12

12

15

16

Funksjonær

24

24

24

27

32

35

34

Gårdbruker

12

21

17

21

19

11

8

Håndverker

10

9

6

9

10

6

8

Arbeider

3

5

1

4

6

6

9

Ingen opplysning

-

1

1

3

2

4

7

 

100

100

100

100

100

100

100

N

(71)

(105)

(80)

(131)

(275)

(444)

(281)

Teologi

Fars yrke

1870-89

1890-09

1910-29

1930-39

1940-49

1950-55

Prest eller andre teologer

21

21

14

8

12

14

Andre akademikere

13

13

6

5

6

10

Næringsdrivende

17

21

15

11

15

11

Funksjonær

18

21

25

25

24

22

Gårdbruker

18

21

25

31

16

14

Håndverker

9

2

7

11

14

7

Arbeider

3

1

6

6

5

12

Ingen opplysning

1

-

2

3

8

10

 

100

100

100

100

100

100

N

(642)

(435)

(603)

(702)

(275)

(205)

Jus

Fars yrke

1870-89

1890-09

1910-29

1930-40

1941-55

1958-59

Advokat eller annen jus

20

16

19

16

11

20

Andre akademikere

19

19

17

17

15

16

Næringsdrivende

27

24

23

21

19

18

Funksjonær

17

23

21

25

28

19

Gårdbruker

7

11

10

9

9

8

Håndverker

7

5

5

6

5

4

Arbeider

1

1

2

4

6

10

Ingen opplysning

2

2

3

2

7

5

 

100

100

100

100

100

100

N

(1044)

(1620)

(1575)

(1665)

(1650)

(245)

(1958-59 gjelder nye studenter)

Kilder

Aubert, Vilhelm 1964: "The Professions in Norwegian Social Structure", Transactions of the fifth World Congress of Sociology, vol.III: 243-258.

Aubert, Vilhelm 1960:"Akademikere i norsk samfunnsstruktur 1800-1950", Tidsskrift for samfunnsforskning 4: 185-204.

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 18. des. 2012 14:54 - Sist endret 18. des. 2012 14:54