Sosial rekruttering til studier ved UiO 1810-1929

Fars yrke for kandidater 1810-1929.

Tall i prosent. "Akademiker" er medregnet offiserer. "Forretningsmann" er oftest kjøpmann eller grosserer, men inkluderer butikkeiere og bestyrere (direktører), etter hvert bankierer og industrialister. "Bonde" vil si gårdbruker. 

Medisin

Fars yrke

1810-29

1830-49

1850-69

1870-89

1890-09

1910-29

Lege, tannlege

17

8

11

15

9

15

Annen akademiker

26

42

47

31

23

22

Forretningsmann

19

26

25

27

26

22

Funksjonær

10

13

11

13

20

19

Bonde

3

4

2

6

13

12

Håndverker

5

5

3

8

6

6

Arbeider

1

-

-

-

2

1

Ingen opplysning

19

2

1

-

1

3

Total

100

100

100

100

100

100

N

(84)

(279)

(249)

(458)

(890)

(1058)

Filologi

Fars yrke

1820-49

1850-69

1870-89

1890-09

1910-19

1920-29

Lærer ved universi-

Tet eller høyere skole

4

3

9

13

12

11

Annen akademiker

42

52

28

28

24

14

Forretningsmann

24

20

17

18

14

17

Funksjonær

18

12

24

21

23

31

Bonde

2

1

8

11

18

16

Håndverker

-

10

11

8

5

6

Arbeider

2

1

2

1

3

3

Ingen informasjon

8

1

1

-

1

2

Total

100

100

100

100

100

100

N

(50)

(79)

(159)

(211)

(149)

(270)

Realfag (bare etter 1851)

Fars yrke

1820-49

1850-69

1870-89

1890-09

1910-19

1920-29

Lærer ved universi-

Tet eller høyere skole

-

4

10

7

13

18

Annen akademiker

-

55

24

18

14

6

Forretningsmann

-

15

17

15

24

12

Funksjonær

-

11

24

24

24

27

Bonde

-

4

12

21

17

21

Håndverker

-

4

10

9

6

9

Arbeider

-

-

3

5

1

4

Ingen opplysning

-

7

-

1

1

3

Total

-

100

100

100

100

100

N

-

(27)

(71)

(105)

(80)

(131)

Teologi

Fars yrke

1810-29

1830-49

1850-69

1870-89

1890-09

1910-29

Prest eller annet

teologisk yrke

33

25

37

21

21

14

Annen akademiker

33

24

15

13

13

6

Forretningsmann

19

27

20

17

21

15

Funksjonær

11

16

11

18

21

25

Bonde

2

4

8

18

21

25

Håndverker

-

2

2

9

2

7

Arbeider

-

1

2

3

1

6

Ingen opplysning

2

1

5

1

-

2

Total

100

100

100

100

100

100

N

(255)

(455)

(388)

(642)

(435)

(603)

Jus

Fars yrke

1815-29

1830-49

1850-69

1870-89

1890-09

1910-29

Jurist

18

23

20

20

16

19

Annen akademiker

23

25

29

19

19

17

Forretningsmann

21

22

22

27

24

23

Funksjonær

19

14

14

17

23

21

Bonde

6

4

4

7

11

10

Håndverker

4

4

7

7

5

5

Arbeider

2

2

1

1

1

2

Ingen informasjon

7

6

3

2

2

3

Total

100

100

100

100

100

100

N

(259)

(775)

(694)

(1044)

(1620)

(1575)

 

Kandidater fra Universitetet i Oslo med fedre med

annet yrke enn embetsmenn og forretningsmenn.

Basert på tabellen over

Studium

1850-1869

1870-1889

1890-1909

Medisin

16

27

41

Filologi

24

45

41

Realfag

19

49

59

Teologi

23

48

45

Jus

26

32

40

 

Kilder

Aubert, Vilhelm 1964:"The Professions in Norwegian Social Structure". Transactions of the Fifth World Congress of Sociology, vol III: 243-258.

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub

Publisert 18. des. 2012 13:14 - Sist endret 18. des. 2012 14:12