Realister og filologer i forskning 1885-1960

 

År/Fag

Realister

Filologer

1885

7

11

1920

35

32

1940

110

49

1960

521

166

Kilde

Lindbekk 1967: bearbeidet fra tabell 2 og 3.

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

 

 

Publisert 14. des. 2012 16:19