Norske medisinere 1832-1963 fordelt etter stilling

Tall i prosent.

Stilling/År

1832

1872

1910

1937

1953

1963

Forskning

7

5

4

3

5

8

Sykehus

8

9

13

28

41

40

Offlege

41

42

20

24

15

15

Militærlege

38

15

2

1

1

1

Privpraksis

7

27

60

42

38

36

Administr

-

2

1

0

1

1

Sum

101

100

100

98

101

100

N=

119

371

1064

1984

3228

3821

Annen,død,ukjent

5

29

44

108

139

256

Totalt

124

400

1108

2092

3367

4077

Tallene for 1832 omfatter halvparten ikke akademisk utdannede med legelisens.

"Sykehus" omfatter også leger ved universitetsklinikk.

Kilder

Bearbeidet fra Lindbekk 1967: 242.

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 14. des. 2012 16:02 - Sist endret 18. des. 2012 12:49