Kvinners andel av norske akademikere uteksaminert 1890-1959

 

Fag/År

1890-1909

1910-39

1940-49

1950-59

Teologi

0,2

0,5

4,0

4,9

Juss

0,9

2,5

6,7

5,1

Medisin

4,4

7,0

11,8

11,6

Filologi

6,2

21,0

19,2

18,1

Realfag

2,9

7,8

8,9

7,9

Ingeniørfag

-

0,8

0,6

2,6

Tallene for ingeniørfag i siste periode gjelder 1949-58

Kilde: Lindbekk 1967: tabell 5.

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 11. des. 2012 11:16 - Sist endret 14. des. 2012 16:26