Kandidatenes fordeling på studier 1881-1960

 

År

N

Teologi

Jus

Medisin

Farmasi

Filologi

Realfag

Økonomi

Andre

1881-90

1412

19

51

18

-

8

5

-

-

1891-1900

1838

15

43

28

4

6

3

-

-

1901-10

1983

9

51

16

11

6

6

3

-

1911-20

1757

11

29

17  

12

9

12

10

 

1921-30

4049

4

40

20

8

9

11

7

1

1931-40

5022

4

34 

19

4

15

15

5

2

1941-50

5700

1

31

23

4

21

17

4

3

1951-60

6452

1

23

12

4

23

23

5

10

Andel i prosent

Kilder

Historisk statistikk 1968: tabell 340.

"Andre" vil si Menighetsfakultetet fra 1908, Veterinærhøyskolen fra 1935, Landbrukshøyskolen fra 1859, Tannlegehøyskolen fra 1905 (opprinnelig privat, statlig fra 1909, navnet fra 1928 til UiO 1960), Statens arkitektskole i Oslo 1945 (men ikke data før 1958), Handelshøyskolen fra 1936, Lærerhøyskolen fra 1922. NTH startet sin virksomhet i 1910. Universitetet i Bergen er formelt etablert i 1946, men fungerte som høyere utdanningsinstitusjon fra noen tiår tidligere.

For filologer og realister er slått sammen lavere og høyere grad. Aktuarer og bergkandidater er sammen med realister.

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

 

 

Publisert 12. des. 2012 12:05 - Sist endret 12. des. 2012 12:05