Juridiske kandidaters yrke ved om lag 40 år alder

Oppgitt i prosent

”40 år” vil si at det er lagt på 15 år fra eksamenstidspunkt. 

Kandidatår

1850-69

1870-89

1890-1909

1910-29

1930-40

Yrke 40år

1865-84

1885-1904

1905-24

1925-44

1945-55

Dommer

4

4

2

3

2

Sentraladm.

33

25

20

17

19

Statlig lokal

14

16

12

13

15

Kommunal

1

2

3

5

4

Sakfører/Adv

40

42

45

42

36

Næringsliv

4

8

11

13

15

Organisasjon

0

0

1

2

3

Annet

5

3

5

4

5

Tilsammen

101

100

99

99

99

N =

473

904

1453

1415

1323

Uten info

222

140

167

160

342

 

 ”Uten info” gjelder kandidater uten informasjon om yrke, medregnet emigrerte. Det er ganske store tall, og det er kanskje rimelig å tro at de er i privat virke heller enn offentlig.

Kilde

Bearbeidet fra Aubert m.fl.1961/62: table 22

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 14. des. 2012 15:27 - Sist endret 14. des. 2012 15:30