Andel sønner av fedre i ulike yrker som begynte på universitetet 1820-1919

 

Fars yrke

1820-1839

1840-1859

1860-1879

1880-1899

1900-1919

Prest

53,7

69,8

63,9

44,8

35,7

Lege

23,0

26,0

37,0

31,8

20,2

Jurist

55,6

47,5

46,0

30,4

19,1

Lærer ved univ. eller høyereskole

-

41,3

31,7

22,2

18,9

Offiser

30,2

22,9

12,9

17,7

7,1

Forretningsmann, directør, reder, godseier

5,8

6.5

4,4

5,5

2,6

Funksjonær

-

-

2,9

1,8

1,1

Bonde

0,6

0,4

1,7

3,4

3,5

Skolelærer

2,6

3,2

3,5

6,6

6,8

Håndverker

11,5

14,2

12,4

5,5

3,2

Arbeider

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

Tall i prosent. Oppgavene viser til år for eksamen artium

Kilder

Aubert m. fl. 1961-62: tabellene 60-70. Bearbeidet. 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 18. des. 2012 13:14