Artiumskarakterer blant store kandidatgrupper 1810-1959

Artiumskarakterene blant de fem store kandidatgrupper etter uteksamineringsår 1810-1959.

Andel i prosent med Særdeles eller Meget i karakter

For tallene i parentes er det trukket fra dem med manglende opplysning

 

Fag/Uteksamineringsår

1810-49

1850-1909

1910-39

1940-59

Teologer

33 (34)

57 (58)

40 (45)

37 (43)

Jurister

51 (52)

55 (56)

37 (38)

43 (45)

Medisinere

30 (30)

56 (56)

41 (42)

69 (75)

Filologer

86 (88)

85 (86)

62 (65)

60 (72)

Realister

-

78 (78)

61 (63)

55 (70)

Kilde

Bearbeidet fra Lindbekk 1967: 246, tabell 10 1940-59. For jurister: 1941-55 For teologer: 1940-55.

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 14. des. 2012 16:12