Universitetssekretær, universitetsdirektør, assisterende universitetsdirektør gjennom tidene

Universitetssekretæren var i de første årene kollegiets sekretær, og valgt blant kollegiets medlemmer.

I 1826 ble det bestemt at det skulle opprettes en egen stilling som universitetets sekretær:

Universitetssekretær

Navn

År

Lektor Svend Brochmann Hersleb

1813-14

Professor Ludvig Stoud Platou

1814-15

Professor Gregers Fougner Lundh

1815-26

Honoratus Bonnevie

1827-29

Tom Collett

1829-31

Hans Tostrup

1832-36

Jacob Andreas Falch

1836-38 (konstituert)

Jacob Andreas Falch

1838-40

Christian Holst

1841-78

Carl E. Collett

1878-97

Christian August Orland

1897-1914

Asbjørn Isaksen

1914-19

Hans Carl Wølner

1920-38

Magne Hagen

1938-54

Olav Meidell Trovik

1954-62

Jostein Løfsgaard

1963-68

I 1968 ble stillingen erstattet av stillingen som assisterende universitetsdirektør.

Assisterende universitetsdirektør
Navn År

Jostein Løfsgaard

1968-87

Aslak Tonna

1988-89

Toril Railo

1989-90

Toril Railo

1991-94

Inger Stray Lien

1995­-2006

Tove Kristin Karlsen

2006-

Embetet som universitetsdirektør ble opprettet ved Universitetet i Oslo i 1962

Universitetsdirektør

Navn

År

Olav Meidell Trovik

1962-1987

Jostein Løfsgaard

1987-1988

Kjell Stahl

1988-1990

Toril Railo fung.

1990-1991

Tor Saglie

1991­2003

Hanne Harlem

2003-2007

Gunn Elin Aa. Bjørneboe

2007-

 

 

Publisert 10. des. 2012 23:14