Kvestor ved universitetet gjennom tidene

I 1813 ble det ansatt en "qvæstor". Kvestorens oppgave i de første årene var nærmest å være universitetets kasserer. Styringen med universitetets økonomi var tillagt universitetssekretæren. I 1826 ble kvestorstillingen omgjort, og den ble tillagt både økonom­ og kassereroppgaver

 

Navn

År

Paulus Carolus Glad

1814-21

Endre Hansen

1822-24

Jørgen Christian Schanke

1824

Even Hansen

1825-26

W. D. Mandall

1826

B. A. Collett

1834-49

Harald Aars

1850-91

Morten Haakon Berner

1891-1919

Jens Kristian Folkmann Schaanning Tbeiste

1919-36

Johnny Elling

1936-60

Rolf Vilhelm Bergmann

1961-80

Kvesturet ble nedlagt fra 31.12. 1980 og fra mai 1981 erstattet med stillingen som underdirektør for økonomisaker. Første stillingsinnehaver var Aslak Tonna.

Publisert 10. des. 2012 22:28 - Sist endret 10. des. 2012 22:29