Kansler og prokansler ved universitetet gjennom tidene

 

Kansler

Navn

År

Grev H.H. av Essen

1814-16

Grev K. K. Mörner

1816-18

Grev J. A. Sandels

1818-24

Kronprins Oscar

1824-44

Mens Kronprins Oscar var kansler, fungerte prokanslerne i hans sted.

Kanslerordningen oppheves i og med endringer i universitetsloven i 1845.

 

Prokansler

Navn

År

Biskop Frederik Julius Bech

1814-22

Professor Nicls Trescbow

1823-28

Grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg

1828-40

Biskop Christian Sørenssen

1840-45

Prokanslerordningen oppheves i og med endringer i universitetsloven i 1845.

Publisert 10. des. 2012 22:17 - Sist endret 10. des. 2012 22:29