Tall for studenter ved UiO, universiteter og vitenskapelige høyskoler

 

År         

Folketall

landet,

hjemme-hørende

Studenter UiO

Studenter hele landet

Studenter UiO pr. 100 000 innb.

Studenter hele landet pr. 100 000 innb.

1825

1051318

       446

 

        42

 

1835

1194827

       704

 

        59

 

1845

1328471

       555

 

        42

 

1855

1490047

       600

 

        40

 

1865

1701756

       701

 

        41

 

1875

1813424

       833

 

        46

 

1890

2000917

     1537

 

        77

 

1900

2240032

     1408

      1479

        63

          66

1910

2391782

     1540

      1817

        64

 

1920

2649775

     1831

      2829

        69

        107

1930

2814194

     3476

      4817

      110

 

1946

3156950

     5991

      8475

      190

 

1950

3278546

     4682

      7481

      143

        228

1960

3591234

     5593

      9609

      156

        268

1970

3874133

   16774

     30165

      433

        779

1980

4091132

   18913

     40620

      462

        993

1990

4247546

   28109

     63307

      662

      1490

2000

4503436

   31821

     81561

      707

      1811

2009

4854000

   27685

  117593     570       2422

Folketall ved slutten eller utgangen av året.

Kilder:

• Historisk statistikk 1994

• SSB utdanningsstatistikk

• Statistisk årbøker

• Database studentmatrikkel

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 4. des. 2012 21:53