Studenter ved universitetet og høyskoler 1880-1960

Absolutte tall og lærestedenes andeler i prosent i parentes.

 

År

I alt =100%

UiO

U i Bergen

NTH

Andre

1880

771

750 (97)

 

 

21 (3)

1885

1371

1350 (98)

 

 

21 (2)

1890

1597

1537 (98)

 

 

30 (2)

1895

1170

1140 (97)

 

 

30 (3)

1900

1479

1400 (95)

 

 

79 (5)

1905

1376

1300 (94)

 

 

76 (6)

1910

1817

1540 (85)

 

103 (6)

174 (10)

1915

2341

1550 (66)

 

576 (25)

215 (9)

1920

2829

1831 (65)

 

680 (24)

318 (11)

1925

4335

3248 (75)

 

575 (13)

512 (12)

1930

4817

3476 (72)

40 (1)

703 (15)

598 (12)

1935

5310

3905 (74)

43 (1)

756 (14)

606 (11)

1940

5925

4204 (71)

38 (1)

928 (16)

755 (13)

1945

8080

5991 (74)

321 (4)

941 (12)

827 (10)

1950

7481

4682 (63)

756 (10)

1004 (13)

1039 (14)

1955

5639

3261 (58)

435 (8)

1105 (20)

838 (15)

1960

9609

5584 (58)

1063 (11)

1811 (19)

1151 (12)

Kilde: Historisk statistikk 1968: tabell 340. "Andre" vil si Menighetsfakultetet fra 1908, Veterinærhøyskolen fra 1935, Landbrukshøyskolen fra 1859, Tannlegehøyskolen fra 1905 (opprinnelig privat, statlig fra 1909, navnet fra 1928 til UiO 1960), Statens arkitektskole i Oslo 1945 (men ikke data før 1958), Handelshøyskolen fra 1936, Lærerhøyskolen fra 1922. NTH startet sin virksomhet i 1910. Universitetet i Bergen er formelt etablert i 1946, men fungerte som høyere utdanningsinstitusjon fra noen tiår tidligere.

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 11. des. 2012 11:38