Mennesker - Side 6

Arvelighetsforsker Aslaug Sverdrup Sømme fikk kritikk for å ha brukt lang tid mellom de vitenskapelige forsøkene og ferdigstillelse av avhandlingen da hun disputerte i 1931. Doktoranden svarte at hun også hadde hatt andre ting å gjøre. Tidligere samme år ble hun mor!

Alyson Behrentz (1894-1988) var blant de første kvinnelige zoologene ved universitetet. Hun hadde en lang karriere med arbeidsplass ved Zoologisk laboratorium, Institutt for arvelighetsforskning, Tannlegehøyskolen og Anatomisk institutt.

I 1909 fikk Anathon Aall opprettet Psykologisk institutt ved hovedstadens universitet. Professoren i filosofi var en foregangsmann i norsk psykologi, men de første instrumentene ble kjøpt inn med midler fra egen lomme.

Historien om universitetets sentralbord handler om teknologisk og sosial endring.

I Fysikkbygget går veien fra idé til konklusjon ofte om kjelleren.

Didrik Arup Seip, Frede Castberg og Inge Lønning: Kari Høgevold har jobbet for dem alle. Men sjefen hun husker best, var ikke rektor.