Mennesker - Side 2

2. oktober 1813, kort tid etter de aller første studentene var immatrikulert i Christiania, samlet studentene seg for å stifte Det Norske Studentersamfund. Hele universitetets første kull deltok: 18 ferske studenter.

Gjennom førti år i UiOs kommunikasjonsavdeling brakte Unni B. Bjørge forskning til folket og eleganse til Universitetet.

Sosialistiske og konservative studenter møttes til tidenes fotballkamp i Oslo sentrum. På plassen mellom de gamle universitetsbygningene foregikk et knallhardt oppgjør, om enn av en vennskapelig art...

I dag har vi to store idrettsforeninger ved Universitetet i Oslo: Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) og Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo (UiOBIL). Utviklingslinjen til OSI er lang og kronglete, som en bred flod dannet av mange tilstøtende små bekker og elver.

Veien til masseuniversitetet var verken rett eller tydelig skiltet. Jan Eivind Myhre skriver studentenes historie.

De visste at tyske soldater var på vei, men forsatte eksamen.I løpet av halvannet år som student i tysk fangenskap fikk senere professor, dr. med. Elling Kvamme, god tid til å fundere over tre spørsmål.

Lise Reinskou Reichelt studerte filologi i 1950-årene. Her deler hun sine minner om studietiden i Domus Academica - Urbygningen - ved Karl Johans gate.

Lenge før Lånekassa fans det filantropar. Grunnleggjaren Peter Lorentzen Hærem ville gje studentane ein trygg, dana og kristeleg heim. Arne Garborg var mellom dei fyrste som fekk husrom.

Ibsen, Bjørnson, Wergeland og klassekamp. Oslos studentteater feiret forrige helg 175 år med viktig norsk teaterhistorie – og mye moro.

Studenterhjemmet er Noregs eldste studentheim frå 1875. Sollandet, som heimen vert kalla, har eit livleg miljø prega av humør og gamle tradisjonar. Her kan ein framleis verte riddar av Den Gyldne Sol eller kreert til Dr. Molborum.