Studentboligene

Studentboligene har røtter tilbake til universitetets første år, da studentene ble innlosjert i leide lokaler på Grønland og i Kvadraturen. Flere boligstiftelser ble opprettet på 18- og 1900-tallet, før de store utbyggingene til Studentsampskipnaden (SiO) startet i 1950-årene.