Geitmyrsveien

Den første bygningen i Geitmyrsveien ble oppført for Statens Tandlægeinstitutt i 1926. Først i 1959 ble Norges Tannlegehøyskole en permanent del av universitetet, Det odontologiske institutt. Nye tilbygg og ominnredninger ble utført i Geitmyrsveien fram til 1990-årene.

Publisert 22. okt. 2007 00:00 - Sist endret 27. okt. 2007 13:06