Forskningsfartøyene

Forskningsfartøyene til Universitetet i Oslo har spilt en grunnleggende rolle for den naturvitenskapelige forskningen i Norge. Flere av dem har vært direkte knyttet til forskningsstasjoner, som for eksempel Drøbak.

Publisert 25. okt. 2012 18:33

Universitetet i Oslo har fra slutten av 1800-tallet hatt en rekke fartøy. Her følger en kronologisk oversikt med kort omtale av de fleste båtene som har vært i Universitetets eie eller bruk.