Bygdøy

Tomtearealet på Bygdøy ble innkjøpt med tanke på oppføring av et nytt bygningskompleks for Universitetets Oldsaksamling. Bare det første byggetrinnet, det nåværende Vikingskipshuset, ble utført etter de opprinnelige planene. Tusenvis av turister besøker vikingskipene hvert år.

Vikingskipshuset ble oppført i flere faser mellom 1926 og 1957.

Mer informasjon på Kulturhistorisk museums hjemmeside: Vikingskipshuset

Publisert 13. apr. 2016 15:28

I 1913 ble arkitektkonkurransen for et museum på Bygdøy første gang utlyst. Nå som Statsbygg har kåret vinnere av arkitektkonkurranse for et nytt vikingtidshus passer det fint å presentere de hundre år gamle planene.