Samlinger

Fotobasen

Universitetshistorisk fotobase (UFO) samler, klassifiserer og tilgjengeliggjør fotografiske
motiver fra Universitetet i Oslos virksomhet. UFO skal sikre at fotografiske samlinger
bevares.

De odontologiske samlinger

De odontologiske samlinger (DOS) inneholder over 2000 gjenstander. Her finner du tannlegeredskaper fra 1820-tallet til moderne tid.