Nåværende skiftende utstillinger

Publisert 28. sep. 2017 10:11

Vindusutstillingen i Kristian Ottosens hus viser fotografier av studentenes idrettsaktiviteter fra 1890-årene og hundre år fremover.

Publisert 24. mai 2016 09:44

Universitetsbygninger har mange spesialfunksjoner. Laboratorier. Lesesaler. Auditorier. Festsaler. Møterom. Museumsrom. Klinikker. Kantiner. Gymnastikksaler. Bibliotek. Og samlingsmagasin. Behovene har vært mange og er i stadig endring.