Nåværende skiftende utstillinger

Publisert 28. sep. 2017 10:11

Vindusutstillingen i Kristian Ottosens hus viser fotografier av studentenes idrettsaktiviteter fra 1890-årene og hundre år fremover.

Publisert 5. des. 2016 18:48

Anleggsmaskiner rullet inn over det frodige jordbrukslandet på Øvre Blindern tidlig på 1960-tallet. MUV snurrer film i vinduet nå i de mørke vintermånedene. Kom og se! 

Publisert 24. mai 2016 09:44

Universitetsbygninger har mange spesialfunksjoner. Laboratorier. Lesesaler. Auditorier. Festsaler. Møterom. Museumsrom. Klinikker. Kantiner. Gymnastikksaler. Bibliotek. Og samlingsmagasin. Behovene har vært mange og er i stadig endring.

Publisert 24. mai 2016 09:21

Universitetet i Oslo er eit skattkammer. Kjellarar og loft, skuffar og skåp, lagerrom, kontor og undervisningsrom er fylt med gjenstandar. Saman er dei grunnleggjande kunnskapsbrikker i historia til universitetet.