Faste utstillinger

MUV har produsert enkelte mindre, faste utstillinger i samarbeid med universitetets enheter. Flere av disse er nylig demontert for å muliggjøre konservering av utstilte gjenstander. På sikt er det et mål å øke antallet faste utstillinger i våre offentlig tilgjengelige universitetsbygninger.

Gamle festsal i Urbygningen. Foto: Kine Selbekk Ottersen

 

Mindre, faste utstillinger som nå er tilgjengelige i ordinær kontortid:

 

Urbygningen: Smagens og Dannelsens Tilstand
Urbygningen (Domus Academica), Karl Johans gate 47:
Bannerutstilling om restaureringen av bygningen 2002-2004.
Vestibylen.

 

På geofaglig grunn
Institutt for geofag, Sem Sælands vei 1, Blindern:
Vestibyleutstilling med faghistorie og bergartsprøver.
Trapperommet.

 

 

Av Bjørn Vidar Johansen
Publisert 25. okt. 2012 18:54 - Sist endret 10. des. 2012 19:39