Publikumstjenester

Utstillinger

Siden 2003 har MUV produsert en rekke utstillinger med tema fra Universitetet i Oslos historie. Fotografier fra noen av dem kan du også se i egne bildevisninger.

Observatoriet

Observatoriet ble ferdig restaurert i 2011. Bygningen er i dag primært undervisningslokale for 7. klasser i Osloskolen. Det tilbys ikke omvisninger for private grupper i Observatoriet.

Omvisninger

UiO har bygninger fra ulike perioder. Mange av dem er viktige i norsk arkitekturhistorie, er sentrale i bybildet eller har betydd mye for tidligere studenter. Fra høsten 2015 har MUV dessverre ikke lenger kapasitet til å tilby omvisinger.

Kan du hjelpe oss?

Museet er interessert i ny kunnskap om UiOs historie.

  • Har du eldre fotografier?
  • Kjenner du til interessante gjenstander?
  • Har du en spesiell historie du vil dele?