Ansatte

I permisjon: Bjørn Vidar Johansen, kunsthistoriker, museumsleder

Fram til 1. mai 2017 er museumsleder Bjørn Vidar Johansen i permisjon. I denne perioden ser museet seg nødt til å innskrenke virksomheten sin noe. Det vil ikke bli gitt tilbud om omvisninger.

Spørsmål om omvisninger i universitetets bygninger kan rettes til: postmottak@uio.no

Spørsmål direkte til Johansen som ikke er knyttet til MUV: Mobiltelefon: 93495303; e-post: bjorn.johansen@niku.no

 

Anne Vaalund, historiker, fungerende museumsleder

Universitetshistorisk fotobase (UFO), samlingsansvarlig, webredaktør, universitetshistorisk rådgivning.

 

Telefon: 22844247 / 93616405, e-post: anne.vaalund@muv.uio.no

 

Ann-Helén Rønning, limnolog, samlingstekniker, møbelsnekker

Vikarierer i Johansens stilling fram til mai. Til vanlig har hun teknisk ansvar for flere av de zoologiske samlingene på Tøyen. Hos MUV arbeider hun primært med våre universitetshistoriske gjenstandssamlinger fra de naturvitenskapelige fagene.

 

Telefon: 22851677, e-post: a.h.ronning@nhm.uio.no

 

Helge Brekke, museumsmedarbeider

Prosjektansatt for å bistå med MUVs arbeid med gjenstandssamlinger og generell museumsdrift.

 

Telefon: 22844313, e-post: helgepb@muv.uio.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 25. okt. 2012 18:52 - Sist endret 14. des. 2016 12:46